Veřejné zasedání

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 4/2024, které se koná v pondělí
6. 5. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

PROGRAM

  1. Zahájení.
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  3. Kontrola usnesení č. (03/2024).
  4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6035554.
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2023.
  6. Schválení závěrečného účtu za rok 2023.
  7. Rozpočtové opatření č. 4/2024.
  8. Ostatní.
  9. Diskuse.
  10. Závěr.
Datum vložení: 30. 4. 2024 22:02
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2024 22:08