Obdržené dotace

Číslo smlouvy/projektu Poskytovatel Název projektu Částka Realizace
S-1729/ŘDP/2024 Středočeský Fond obnovy venkova Workoutové hřiště Volárna 182 705 Kč 2024
FŽP/SFZ/051603/2023 Středočeský fond životního prostředí a zěmědělství Následná péče o vysázené stromy v rámci Projektu "Výsadba zeleně v obci Volárna" 75 000 Kč 2023
1210400966 Státní fond životního prostředí Dosadba zeleně v obci Volárna 222 888,89 Kč 2023