Historie

Založena byla na pozemcích někdejší vsi Břežany. O Břežanech je zmínka v urbáři kláštera Strahovského. Byl tu mlýn, poplužní panská dvůr, 26 usedlých kmetů. Ke všemu náleželo 25 lánů selských rolí a nezaměřený les Březská huť. Ves patřila Klášteru a ročně odváděla vyměřený poplatek. Tato ves byla zničena při obecní zkáze kolínského Zálabí, kterou způsobilo uherské vojsko krále Zikmunda. Ke konci roku 1420. Tak Břežany zanikly na vždy.

1436 – zapsal císař Zikmund pusté místo po Břežanech, Bedřichu za Strážnice, který je připojil k panství kolínskému. Kníže Hynek z Munsterberka, který 1474 převzal kolínské panství po svém bratru Viktorínovi, /oba byli syny krále Jiřího/, vybudoval na místě pustých Břežan rybník Bačovský.

Byl jedním z největších na panství kolínském. Jeho plocha se udávána 635 jiter, 752 sáhů. K tomu zbudoval v roce 1475 čtvrt míle dlouhý nový Bačovský náhon.

Ten přiváděl vodu z Cidliny. Rybník byl větší než Máchovo jezero, ale nebyl hluboký. V 18. století byl mělký rybník zanesen a na jeho dně rostla kyselá tráva. Protože byl nerentabilní byl postupně vysušen a zrušen. Na jeho březích se pásla stáda hovězího dobytka.

Na noc byla zaháněna do stájí, kterým se říkalo panská volárna. V roce 1778 byla na místě těchto stájí založena vesnice zvaná Freudeneck. Tento německý název se ale neujal a lidé vesnici nazývali dále Volárnou. Tento název má do dnes.

Obec Volárnu vlastně vybudoval František Horský, který koupil panství roku 1862. V této době měla ves necelé dvě desítky čísel. Přivedl sem zemědělské dělníky pro které vystavěl domky v seřazených ulicích , náves osázel kaštany. Ke každému domku patřil kousek pole, lidé mu tento majetek museli splácet. Uprostřed vysušeného rybníka vystavěl dvůr Karlín, nazvaný po své manželce Karolíně.