Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Jak bude jezdit veřejná doprava Středočeského kraje od 1. března

Vážení pánové primátoři, vážené paní starostky, vážení pánové starostové,

na přijatá vládní opatření omezující kontakty a mobilitu obyvatelstva reagujeme i ve veřejné hromadné dopravě Středočeského kraje. Jak tedy bude veřejná doprava jezdit? V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů. Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena. Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021. Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky. Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků. Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz/> nebo v aplikaci PID Lítačka. Věřím, že tyto informace přijmete s pochopením. Situace není jednoduchá vůbec pro nikoho, v tuto chvíli se pak snažíme pro Vás udržet služby veřejné dopravy v rozumném rozsahu.

Spolu se svými kolegy a kolegyněmi Vám všem přeji, abychom tuto dobu přestáli všichni ve zdraví.

Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Středočeský kraj

veřejná hromadná doprava

Veřejná doprava Středočeského kraje oznamuje občanů, že od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji.
Jízdní řády budou ve fyzické podobě vyvěšeny na zastávce autobusu a také v celostátním vyhledávači dopravního spojení www.idos.cz <www.idos.cz> a www.pid.cz <www.pid.cz>
Dále od pondělí 8.března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin.
Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.

Drůbež Novák HB – drůbežárna Mírovka

Drůbež Novák HB – drůbežárna Mírovka oznamuje občanům,
že ve čtvrtek 11.3.2021 ve 12:30 hod bude prodávat u autobusové zastávky nosné kuřice před snůškou, stáří 17 týdnů, cena 170,–Kč za kus, barva hnědá, červená, bílá, kropenatá a sussexová.