Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 11. 4. 2020

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 11. 04. 2020 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům, že dne 11.4.2020 bude v obci SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A STARÉHO ELEKTRA.
Místo odběru: svozový dvůr
Čas odběru: 11:15 – 12:00 hod

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
– Znečistěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.
– Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
– Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulického oleje, brzdové kapaliny
– Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
– Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky atp.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
– Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, vide, monitory atp.
– Baterie monočlánky
– Akumulátory z osobních aut a motocyklů
– Zářivky a výbojky

Nakupovací doba pro seniory od 25. 3. 2020

Nově (od středy 25. března) budou mít lidé nad 65 let v obchodech nad 500 metrů čtverečních možnost přednostně nakupovat mezi 8 až 10 ráno (dosud to bylo 7 až 9). Stále přitom platí, že senioři mohou nakupovat i jindy, ale tento čas je určen výhradně pro ně. Stejně tak je určen pro držitele průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytný doprovod. 

Nakládání s odpady v souvislosti s onemocněním

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

Stanovisko k nakládání s komunálními odpady

Stanovisko k ochraně pracovníků nakládajícími s komunálními odpady