Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Starostka obce Volárna
Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 6/2022,
které se koná ve čtvrtek 24.11.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program:
* Zahájení * Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. * Kontrola usnesení č. 5/2022. * Zhodnocení volných finančních prostředků – termínovaný vklad. * Schválení inventární komise. * Dodatek ke smlouvě č. 1006 C 17 15. * Odpisový plán na rok 2023. * Rozpočtové opatření č. 6/2022 * Ostatní * Diskuse * Závěr

Rozsvícení vánočního stromu

Obec Volárna pořádá
v sobotu 26.11.2022 od 17:00 hod
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Vystoupí děti z MŠ Jestřábí Lhota také Volárenský sbor a budou hrát
vánoční písničky, podávat se bude svařáček, čaj, perníčky, vánočka..
Přijde si užít první vánoční advent a načerpat vánoční náladu..