O obci

Obec Volárna leží severozápadně od města Kolín. Její nadmořská výška je 196 m. Původní Dvůr Karolín zanikl a nyní je v tomto místě vybudovaná nová společnost "BIOFARMA Karlín s.r.o“.

V katastru obce se nachází chráněný přírodní útvar „Váha u Volárny“. Jedná se o malou, starou vodní nádrž uprostřed polí, asi půl kilometru od obce, obrostlou stromovým patrem. Zachovává se zde bohaté naleziště chráněného růžkatce potopeného, který se v naší republice zachoval již jen na několika málo místech.

V obci v současnosti žije 545 obyvatel, je zde smíšená prodejna v soukromém vlastnictví, obecní hospoda, kterou obec odkoupila a je majetkem obce.

Předškolní děti mohou navštěvovat mateřskou školku v Jestřábí Lhotě, ve Velkém Oseku a Kolíně. Děti školou povinné dojíždí do ZŠ Býchory, Velkého Oseka a Kolína.

V obci funguje spolek TJ Sokol Volárna, Rybáři a HC Piráti Volárna.

Hlavní společenskou zábavu obce představují tradiční kulturní akce pro děti i dospělé – Maškarní pro děti,  Sportovní ples, Čarodějnice, Dětský den, Pouťová a Posvícenská zábava a zejména pak Staročeské máje, které mají v obci dlouholetou tradici. V předvánočním čase se občané schází na Rozsvícení vánočního stromečku a Mikulášské.

Obec má zajištěnou kvalitní autobusovou dopravu, která je začleněna do Pražské integrované dopravy. Nejbližší vlakové stanice se nachází ve Velkém Oseku (4km) a Kolíně (8km). Obec má vybudovanou ČOV, kanalizaci a vodovod.

Přírodní rezervace Váha

V katastru obce Volárna se nachází chráněný přírodní útvar „Váha u Volárny“. Jedná se o malou, starou vodní nádrž uprostřed polí, asi půl kilometru od obce, obrostlou stromovým patrem. Zachovává se zde bohaté naleziště chráněného růžkatce potopeného, který se v naší republice zachoval již jen na několika málo místech. Celé okolí Volárny láká k pěší turistice.