Tak se žilo

Jak se v naší vesnici dříve trávil čas…