Sběrný dvůr Třídvorská

Sběrný dvůr Třídvorská

Vážení občané,
od 1. 7. 2023 je možnost ukládání odpadů na sběrný dvůr Třídvorská 1501, Kolín (areál AVE Kolín).

Aktuální ceny najdete vždy na:
https://www.ave.cz/kontakt/stredocesky-kraj#provozovny-a-sberne-dvory.

V současné chvíli přijímáme tyto odpady ZDARMA

 • papír a lepenka (papírové a lepenkové obaly)
 • elektro zařízení ve zpětném odběru
 • sklo
 • jedlé oleje a tuky
 • kovy
 • pneumatiky

Přijetí odpadů za poplatek

 • plast
 • dřevo
 • směsné stavební a demoliční odpady
 • biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad (azbest, barvy, lepidla, absorbční činidla, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek...)
  Azbest – tento odpad musí být náležitě upraven (pokropený a zabalený v plachtě či félii, označen písmenem ,,A")

Otevírací doba sběrného dvora

Pondělí–pátek: 7:00–17:00 hod.

Kontakty

Pro bližší informace volejte: +420 321 724 011

Web: www.ave.cz

Datum vložení: 4. 10. 2023 11:13
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2024 11:25