Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Schválení strategie MAS Zálabí

Schválení Strategie MAS Zálabí, z. s.

Dne 13. 11. 2017 byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí a MAS se tak může naplno pustit do přípravy a vyhlašování výzev na podporu projektů, které mají přispívat k rozvoji kvality života ve venkovském prostředí. Příjemci budou mít možnost realizovat projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Žadatelé tak mohou získat dotační prostředky např. na rekonstrukci a modernizaci mateřských a základních škol, výstavbu či rekonstrukci cyklostezek a cyklotras, komunitní centra, dětské kluby a skupiny, příměstské dětské tábory, podporu místních výrobků, zemědělských a dalších podniků Dále bude možné podpořit projekty na začleňování znevýhodněných osob na trh práce, vzdělávací, aktivizační a motivační programy a řadu dalších.

(Pokračování textu…)