Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

MAS a venkov – tisková zpráva

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově.

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky.

(Pokračování textu…)