Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Základní informace

Obec Volárna

1. Název – Obec Volárna

2. Důvod a způsob založení

Obec Volárna vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1. zákona 128/2000 Sb., O obcích v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura

Starostka: BAYEROVÁ Dana

Místostarosta: HANEK Aleš

Kontrolní výbor: Gabriela Hanková (členové: Martin Janeba, Václav Pácha)

Finanční výbor: Pelikán Radek (členové: Jaroslav Plaček ml., Petr Šedivý)

Kulturní výbor: Irena Dohaničová (členové: Zuzana Schütznerová, Jan Ivanič)

Stavební výbor: Lukáš Luťha (členové: Martin Dohanič, Jana Hübschmanová)

Výbor pro zeleň a životní prostředí: Miloš Plaček (členové: Jana Holá, Jana Plačková)

4. Kontakt

4.1 Poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu

Obec Volárna
Volárna 137
280 02 KOLÍN

4.2 Úřední hodiny

po: 7:00 – 13:00 a 15.00 – 20.00 hod.
st:  7:00 – 15.00 hod.
čt:  7:00 – 13:00 a 15.00 – 18.00 hod.

4.3 Telefon / fax – +420 321 320 022

4.4 Adresa internetové stránky / elektronická adresa

www.volarna.cz

volarna@volarna.cz

4.5 Datová schránka – ID datové schránky: id6at4s

5. Číslo účtu – KB Kolín 8728151/0100

6. IČO – 00235911