Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Vyhlášky a nařízení

Obec Volárna

Rozhodnutí:

Rozhodnutí č. 1/2023 – Poplatky za služby občanům

Rozhodnutí zastupitelstva obce 1/2022 – stanovení poplatků za služby občanům

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Volárna, MŠ

Obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Veřejná vyhláška č. 01/2023

Vyhláška 2022/02 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Směrnice:

Směrnice 2022/01 – Pronájem místností v budově OÚ ve Volárně

Směrnice 2019/02 – Spisový a skartační řád

Směrnice 2019/01 – Poskytování a účtování cestovních náhrad

Směrnice 2018/02 – Významná životní události občanů obce Volárna

Směrnice 2012/02 – Finanční příspěvek obce na výstavbu nových vjezdů k pozemkům s novostavbou rodinného domu v obci Volárna