Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky:

Vyhláška 2020/03 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 2020/03 – elektronický podpis

Vyhláška 2020/02 – Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Volárna

Vyhláška 2020/02 (elektronicky podepsáno)

Vyhláška 2020/01 – Zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Vyhláška 2019/02 – O místním poplatku ze psů

Vyhláška 2019/01 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 2017/01 – Stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených obcí Jestřabí Lhota

Vyhláška 2016/04 – Podmínky pro stánkový prodej

Vyhláška 2016/03 – Požární řád obce

Vyhláška 2016/02 – Ochrana veřejného pořádku, nočního klidu a dodržování čistoty

Vyhláška 2016/01 – Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Volárna

Vyhláška 2015/01 – Podomní prodej

Vyhláška 2011/02 – Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dodatek)

Vyhláška 2011/02 – Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Směrnice:

Směrnice 2019/02 – Spisový a skartační řád

Směrnice 2019/01 – Poskytování a účtování cestovních náhrad

Směrnice 2018/02 – Významná životní události občanů obce Volárna

Směrnice 2018/01 – Pronájem místností v budově OÚ

Směrnice 2016/01 – Zadávání zakázek malého rozsahu

Směrnice 2012/02 – Finanční příspěvek obce na výstavbu nových vjezdů k pozemkům s novostavbou rodinného domu v obci Volárna