Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Voda a kanalizace

Obec Volárna

Provozní pokyny pro odpadní jímku

Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN

Vodné a stočné pro rok 2019

VODNÉ: 68,94Kč  s DPH / 1 m3 STOČNÉ: 49,39Kč s DPH/ 1 m3 Vyúčtování  vodného a stočného bude čtvrtletně.

Voda a kanalizace – základní informace

Provozovatel vodovodni sítě a splaškové kanalizace v obci Volárna: VODOS s.r.o.Legerova 2128002 Kolín III Telefon:+420 321 737 171 E-mail:   vodos@vodoskolin.cz www:   www.vodoskolin.cz IČ:  47538457DIČ:  CZ47538457 Zjistíte-li závadu čerpací stanice nebo na elektrickém zařízení, okamžitě jej vypněte a zavolejte servis provozovatele p. Kruliš, p. Mareš – tel: 603 557 124 Kdo z občanů nemá provedené napojení na kanalizaci, volejte na…
Čti dále