Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Voda a kanalizace

Obec Volárna

Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022

Porovnání kalkulace 510 Volárna 2022

Cena vodného a stočného na rok 2023

Cena vodného 51,56 Kč/m3 s DPH Cena stočného 62,23 Kč/m3 s DPH

Kalkulace cen pro vodné a stočné 2021

Porovnání kalkulace Volárna vodné a stočné 2021

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022

Volárna_Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Cena vodného 51,56 Kč/m3 s DPH Cena stočného 49,36 Kč/m3 s DPH