Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Úřední deska

Obec Volárna

Oznámení o zahájení řízení

Nové projednání stavebního povolení – Vodovodní síť včetně vyřešení pitné vody v obci Volárna

Záměr o snížení výše nájmu v Obecní hospodě

zamer_2013-09-23

Závěrečný účet obce za rok 2012

FIN 2012 Příloha 2012 Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Záměr o snížení výše nájmu v Obecní hospodě

zamer_2013-03-12

Oznámení o místě a termínu konání volby prezidenta – 2. kolo

Oznámení o místě a termínu konání volby prezidenta – 2. kolo