Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Úřední deska

Obec Volárna

Územní rozhodnutí – kanalizace, voda – Velký osek

uzemni_rozhodnuti_kanalizace_voda_velky_osek

Zasedání zastupitelstva 20. 4. 2015

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2015), které se koná v pondělí 20 . 4. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přezkoumání hospodaření a závěrečný účet DSO

Závěrečný účet DSO 2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz

Prodloužení platnosti stavebního povolení – splašková kanalizace Volárna

109895-2014_zadost_o_prodlouzeni_platnosti_stavebniho_povol