Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Úřední deska

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 29.1.2015

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2015), které se koná ve čtvrtek 29 . 1. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Prodloužení stavebního povolení – splašková kanalizace – obec Volárna

prodloužení stavebního povolení – kanalizace – obec Volárna

Majetek v katastru obce Volárna – neznámý vlastník

Seznam – neznámý vlastník

Návrh rozpočtu mikroregion 2015 – Kolínské Zálabí

Návrh rozpočtu mikroregion 2015 – Kolínské Zálabí Mikroregion KZ – audit 2014