Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Úřední deska

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 26. 6. 2017

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2017), které se koná v pondělí 26. 6. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet obce za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 Rozvaha – bilance 2016 Příloha 2016

Rozpočtové opatření č. 02/2017

Obec Volárna – rozpočtové opatření č. 02/2017

Závěrečný účet DSO za rok 2016

Příjmy: Příjmy od členských obcí DSO byly splněny po úpravě rozpočtu na 100% – částka 27.295,- Kč. Původně bylo rozpočtováno 29.000,-Kč. Částka souvisí s počtem obyvatel v jednotlivých obcích (5,- Kč/obyvatele). Příjem z úroků byl splněn na 84,33% tj. 7,59 Kč oproti upraveným 9,- Kč. Celkové příjmy byly po rozpočtových opatřeních plněny na 99,99%   Výdaje: Veškeré výdaje…
Čti dále

Zasedání zastupitelstva 27. 4. 2017

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2017), které se koná ve čtvrtek  27 . 4. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně