Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Úřední deska

Obec Volárna

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet 2016

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření 3/2017-2017

Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 Rozvaha – bilance 2016 Příloha 2016

Zasedání zastupitelstva 26. 6. 2017

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2017), které se koná v pondělí 26. 6. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně