Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Úřední deska

Obec Volárna

Obec Volárna – Návrh závěrečného účtu za rok 2023

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ_-_Volarna_01.01.2023_-_31.12.2023_ ROZVAHA FIN VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA

Návrh ZÚ DSO mikroregionu Kolínské Zálabí za r.2023

FIN 122023 Návrh ZÚ r.2023 Protokol o výsledku přezkumu hospodaření mikroregionu_KOLINSKE_ZALABI_01.01.2023_-_31.12.2023_ Příloha 122023 Rozvah 122023 Výkaz Z+S 122023 dl-1888586312506521760 Komentář DSO k

Zápis do MŠ Jestřabí Lhota 2024

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ 24 podmínky přijetí

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu „Mikroregionu POLABSKÝ LUH“ na roky 2025 – 2026

Návrh rozpočt.výhledu Mikroregionu Polabský luh na roky 2025-2026-PD-25.3.2024 Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabský luh na rok 2024-PD-25.3.2024

Zasedání zastupitelstva obce Volárna 03/2024

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2024), které se koná v pondělí 25. 3. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně