Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Úřední deska

Obec Volárna

Oznámení o zveřejnění dokumentu

Úřední deska – zveřejnění dokumentu závěrečný účet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VOLÁRNA ZA ROK 2022

Závěrečný účet 2022 Příloha 2022 Výkaz zisku a ztráty 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 el. čitelná Fin 2022 Rozvaha 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hosodaření obce za rok 2022

Aukční vyhláška

Aukční vyhláška č. EAS_SKO_028_2023

Zasedání zastupitelstva 29. 5. 2023

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2023), které se koná v pondělí 29. 5. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně