Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Rozhlas

Pachtovné

Oznamujeme občanům,
kterým ZOD Zálabí se sídlem v Ovčárech vyplácí pachtovné za pozemky formou složenky, že mají možnost si do 16. prosince vyzvednou pachtovné hotově v sídle společnosti, nebo písemně oznámit číslo bankovního účtu, na který jim bude pachtovné zasláno.
Ti, kteří nemohou tyto způsoby výplaty využít, mohou požádat o vyplacení pachtovného v místě jejich bydliště.
Způsob a termín výplaty je nutné si vždy dojednat telefonicky na čísle 321 737 134 nebo 602 251 911.

prodej vánočních stromků

Firma DEBLICE – lesy prodává o druhém a třetím adventním víkendu – tj. v sobotu a neděli 5. – 6. a 12. – 13. prosince vánoční stromky a to na hájovně Bačov mezi Velkým Osekem a Volárnou od 8-mi do 16-ti hodin.
Nabízíme – výběr levných borovic, smrků i jedlí všech výšek z prořezávky i z plantáže, které i zabalíme.
Mimo to je u nás stále možné objednávat palivové dříví – jehličnaté i listnaté – za akční ceny od 450,–Kč včetně dopravy přímo z lesa.
Více informací a kontakt na www.deblicelesy.cz

Odečty elektroměrů

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
že ve dnech 17.11. a 18.11. budou v naší obci probíhat odečty elektroměrů.
Žádáme občany, aby elektroměry byly zpřístupněny.