Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Rozhlas

Kamenictví Horák

Firma KAMENICTVÍ HORÁK
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví , které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na telefonním čísle: 737 567 365
Nabízí: . Nové žulové hroby . 30% sleva na broušení starých hrobů . stavba a rekonstrukce zděních hrobek . a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu . opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 737 567 365

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
že v sobotu 25.3.2023 od 11:15 do 12:00 hod bude u sběrného dvora svoz nebezpečných odpadů, starého elektra.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
* Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků * Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd. * Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin * Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
* Použitá elektrozářízení : ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory apod. * Baterie a monočlánky * Akumulátory z osobních aut a motocyklů * Zářivky a výbojky

Pneumatiky od osobních automobilů, pouze 4ks na osobu.

uzavírka komunikace – Velký Osek

Pražská integrovaná doprava,
oznamuje cestujícím, že z důvodu uzavírky komunikace ve Velkém Oseku budou
dočasné změněny trasy a zastávky na lince č. 705.
Od pondělí 13.3.2023 do odvolání, předpoklad ukončení květen/2023.

Přemísťuje se zastávka
“VELKÝ OSEK, ŠKOLA”
* Ve směru Kolín do ulice Revoluční za budovou obecního úřadu čp. 36 * Ve směru Poděbrady do ulice Revoluční naproti budově obecního úřadu čp. 36

Schéma objížďky a jízdní řády jsou vyvěšeny na našich webových stránkách a
na pevné desce u obecního úřadu.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Starostka obce Volárna
Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 2/2023, které se koná ve čtvrtek
9.3.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

PROGRAM

1. Zahájení. 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Složení slibu nového člena zastupitelstva. 4. Kontrola usnesení č. (01/2023). 5. Volba předsedy kontrolního výboru. 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (par. č. 1159/1 v k.ú. Volárna). 7. Žádost o finanční příspěvek pro JSDH Ovčáry. 8. Žádost o finanční podporu, Handicap Centrum Srdce o.p.s. Chotěšice. 9. Žádost o příspěvek na pořízení vozu pro svoz a rozvoz handicapovaných klientů, Cesta životem bez bariér, z.s.. 10. Žádost finanční dar “ZDRAVOTNÍ KLAUN”, o.p.s.. 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, Wic-Net s.r.o.. 12. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu “ZELENÁ OBEC”, Rema Systém, a.s.. 13. Smlouva o nájmu pozemků k nepodnikatelskému užívání, “vodní nádrž”. 14. Rozšíření kapacity ZŠ Velký Osek. 15. Rozpočtové opatření č. 1/2023. 16. Ostatní. 17. Diskuse. 18. Závěr.