Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Rozhlas

Poplatky za odvoz odpadu a poplatky ze psa

Upozorňujeme občany,
kdo ještě nezaplatil poplatek za odvoz odpadu a poplatek ze psa, ať tak učiní nejdéle do 30.6.2020. V případě, že poplatek nebude zaplacen, budeme postupovat dle obecné závazné vyhlášky č. 1/2019 a č. 2/2019.

Obecní úřad Volárna
Dana Bayerová
starostka obce

Rybářské závody Bělušice

ČRS MO BĚLUŠICE pořádá dne 20.6.2020
Rybářské závody
Program:
6:00 – 7:00 prezentace
1. Poločas 7:00 – 9:30
2. Poločas 10:00 – 12:30

Hodnocení 1cm – 1 bod.

Chytá se na dva pruty !!!! Jeden prut = jeden návazec !!!!
Srdečně zveme všechny příznivce rybářského sportu.
Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny.
Startovné : Děti a mládež 50,–Kč, Dospělí 150,–Kč

Veřejné zasedání 3/2020 dne 8.6.2020

Veřejné zasedání 8.6.2020

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 3/2020, které se koná v pondělí 8.6.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně. Program: 1) Zahájení 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Kontrola usnesení (02/2020) 4) Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2020
5) Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě nájmu nebytových prostor Obecní hospoda p. Šmejkal
6) Pověření k provedení výběrového řízení na nový územní plán obce Volárna
7) Pověření ke spolupráci s pořizovatelem a podání žádosti o pořízení nového územního plánu obce Volárna
8) Výběr dodavatele oken Obecní hospoda
9) Rozpočtové opatření č. (3/2020) 13) Ostatní 14) Diskuse 15) Závěr

Povinnost občanů a zastupitelů bude zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2m.

Dana Bayerová Starostka obce

uhlí – firma Havelka

Firma Havelka uhelné sklady oznamuje, že akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou končí v pondělí 15.června. Závoz uhlí za původní cenu je možný i později pokud budete mít u firmy Havelka záznam. Domluvíte se na telefonu 602 489 489.