Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Rozhlas

Veřejné zasedání 21.5.2020

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
Na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 2/2020, které se koná ve čtvrtek 21.5.2020 od 17:00 hodina v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.
Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola usnesení (01/2020)
4) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
5) Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání
6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
7) Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostot – p. Drahovzalová
8) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Páchová
9) Rozpočtové opatření č. (02/2020)
10) Schválení účetní závěrky za rok 2019
11) Schválení závěrečného účtu za rok 2019
12) DSO projednání závěrečného účtu
13) Ostatní
14) Diskuse
15) Závěr

Veřejné zasedání proběhne veřejně dle paragrafu 93 odst. 3 Zákona o obcích. Povinnost občanů a zastupitelů bude zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2m.

Dana Bayerová
Starostka obce

drůbežárna MÍROVKA

Drůbežárna Mírovka, Svoboda-Havel, prodává ve středu 13.5.2020 ve 13:20 hod u zastávky autobusu kuřice – stáří 18.týdnů, cena 185,-Kč/ks a krůty 7. – 10 týdnů, cena 280 – 310Kč/ks
Drůbež možno objednat (doporučeno) na tel: 777 989 978

odečty vodoměrů

Společnost ENERGE AG Kolín oznamuje, že z důvodů přijetí krizového opatření funguje společnost v omezeném provozu a neprovádí fyzické odečty vodoměrů. Faktury budou vystavovány odhadem podle předchozích spotřeb.

obnova úředních hodina na obecním úřadě Volárna

OÚ Volárna informuje občany:
Obnova úředních hodin na obecním úřadě od 20.4.2020 ji bude standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků.
I přesto prosíme občany, aby upřednostnily písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Po: 7:00-13:00 od 15:00 do 20:00
St: 7:00 – 15:00
Čt: 7:00 – 13:00 a od 15:00 – 18:00