Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Rozhlas

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna

Starostka obce Volárna
Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 6/2022,
které se koná ve čtvrtek 24.11.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program:
* Zahájení * Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. * Kontrola usnesení č. 5/2022. * Zhodnocení volných finančních prostředků – termínovaný vklad. * Schválení inventární komise. * Dodatek ke smlouvě č. 1006 C 17 15. * Odpisový plán na rok 2023. * Rozpočtové opatření č. 6/2022 * Ostatní * Diskuse * Závěr

Rozsvícení vánočního stromu

Obec Volárna pořádá
v sobotu 26.11.2022 od 17:00 hod
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Vystoupí děti z MŠ Jestřábí Lhota také Volárenský sbor a budou hrát
vánoční písničky, podávat se bude svařáček, čaj, perníčky, vánočka..
Přijde si užít první vánoční advent a načerpat vánoční náladu..

Brigáda – sázení ovocných stromů

Obecní úřad Volárna oznamuje, že v sobotu 19.listopadu od 8:00 hod
se budou sázet ovocné stromy okolo cyklostezky směr TPCA.
Na tyto stromy obec získala dotaci. Budeme sázet 50 ks stromů.
Prosíme všechny, co nám chtějí pomoc sázet, že sraz brigádníků
je v 8:00 hod na začátku cyklostezky. Jámy na stromy budou dopředu vykopány bagrem.
Vezměte s sebou: rýč, palice, štafle, kladívko a dobrou náladu 😊
Občerstvení zajištěno.

Jen upřesňující informace pro členy TJ Sokol, termín sázení stromů byl
určen již v pondělí 31.10., všichni zastupitelé byli informováni.
Jen, aby nedocházelo k dezinformacím. Děkuji.