Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Ostatní informace

Svoz nebezpečného odpadu 3. 11. 2012

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 3. 11. 2012 v době od 11:30 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

Svoz nebezpečného odpadu 12. 5. 2012

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 12. 5. 2012 v době od 11:30 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

Dřevěný odpad

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v termínu od 19.3.2012 do 14.4.2012 bude probíhat sběr přírodního dřevěného odpadu ( odpad z prořezávek stromů a keřů ). Sběr bude prováděn u sběrného místa v termínech provozní doby sběrného místa ( tj. čtvrtek 17-18 hod a sobota 9-11 hod ).

Obecní úřad důrazně žádá občany, aby odevzdávali pouze stanovený odpad, tj. pouze přírodní dřevěný odpad z prořezávky stromů a keřů. Každý jiný druh odpadů zůstane po termínu ukončení neodvezen a bude dále hyzdit okolí sběrného místa.

V LETOŠNÍM ROCE NEPROBĚHNE PÁLENÍ ČARODĚJNIC U VÁHY. ODKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV ODPADU V TÉTO OBLASTI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. 

OBECNÍ ÚŘAD ŽÁDÁ OBČANY O DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL A DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL. 

Sběrné místo

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 14. 1. 2012 dojde k uzamčení nově oploceného sběrného místa. Nové sběrné místo bude následně otevřeno:

– KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17.00 DO 18.00 HODIN

– KAŽDOU SOBOTU OD 9.00 DO 11.00 HODIN

Mimo tyto hodiny bude sběrné místo zavřeno. Na sběrné místo můžete nosit VELKOOBJEMNÝ a ŽELEZNÝ ODPAD.

Odstranění nebezpečného odpadu zůstane zachováno mobilním svozem 2 x ročně. Stavební suť na sběrné místo nepatří!

Obecní úřad důrazně žádá občany, aby zachovávali čistotu prostředí v bezprostředním okolí sběrného místa, nevytvářeli lokální skládky v místech, které k tomu nejsou určeny a zabránili tak dalšímu hyzdění naší obce.

OBECNÍ ÚŘAD ŽÁDÁ OBČANY O DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL A DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL.