Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Ostatní informace

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
že v sobotu 25.3.2023 od 11:15 do 12:00 hod bude u sběrného dvora svoz nebezpečných odpadů, starého elektra.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
* Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků * Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd. * Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin * Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
* Použitá elektrozářízení : ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory apod. * Baterie a monočlánky * Akumulátory z osobních aut a motocyklů * Zářivky a výbojky

Pneumatiky od osobních automobilů, pouze 4ks na osobu.

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 27. 11. 2021

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 27. 11. 2021 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

Nová informace pro občany:

NEBUDOU ODEBÍRÁNY VELKÉ PNEUMATIKY!!!! Pouze pneumatiky od osobních automobilů.

 

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 19. 6. 2021 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

Nová informace pro občany:

NEBUDOU ODEBÍRÁNY VELKÉ PNEUMATIKY!!!! Pouze pneumatiky od osobních automobilů.

 

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 3. 10. 2020

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 3. 10. 2020 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

Nová informace pro občany:

NEBUDOU ODEBÍRÁNY VELKÉ PNEUMATIKY!!!! Pouze pneumatiky od osobních automobilů.

 

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)