Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Odpady

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

OZNÁMENÍ O SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉHO ELEKTRA

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
že v sobotu 25.3.2023 od 11:15 do 12:00 hod bude u sběrného dvora svoz nebezpečných odpadů, starého elektra.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
* Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků * Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd. * Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin * Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
* Použitá elektrozářízení : ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory apod. * Baterie a monočlánky * Akumulátory z osobních aut a motocyklů * Zářivky a výbojky

Pneumatiky od osobních automobilů, pouze 4ks na osobu.

Poplatky 2023 za komunální odpad a psa

Na rok 2023 byly schváleny poplatky komunálního odpadu a poplatky za psa v této výši:

Komunální odpad: 650,–Kč/osobu
Poplatek za psa: 100,–/pes

 

Platbu lze provést převodem na účet Obecního úřadu, případně využít Platební portál Středočeského kraje.

Platbu je možné provést také přímo na OÚ.

V případě bezhotovostní platby si prosím následně vyzvedněte platnou známku na popelnici pro rok 2023 na OÚ.