Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: COVID 2019 – info

Obec Volárna

Volby a izolace COVID-19

Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace. V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická…
Čti dále

Informační leták hejtmanky

Informační leták hejtmanky