Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rubrika: Aktuality

Obec Volárna

Poplatky 2012

Vážení spoluobčané, Obecní úřad ve Volárně sděluje, že místní poplatky na rok 2012 (poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psa) je možno hradit na pokladně OÚ ve Volárně každé pondělí 8 – 13 a 15 – 20 hodin a každý čtvrtek 8 – 13 a 15 – 17 hod nebo bezhotovostně na účet obce…
Read more

ČSU – životní podmínky 2012

Český statistický úřad Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

Honební společenstvo Ovčáry – valná hromada 2012

Honební společenstvo Ovčáry, se sídlem v ul. Vrchlického 39, Ovčáry, zastoupené honebním starostou panem Bohuslavem Machůrkou, Všem členům honebnÍho společenstva. Pozvánka Na jednání valné hromady honebního společenstva Ovčáry, která se bude konat dne 19. 2. 2012 ve 13.00 hod. v kultumí místnosti Hasičárna, ul Býchorská251 v Ovčárech

Zasedání zastupitelstva 26. 1. 2012

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2012), které se koná ve čtvrtek 26. 1. 2011 od 18:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Sběrné místo

Obecní úřad ve Volárně, oznamuje občanům, že v sobotu 14. 1. 2012 dojde k uzamčení nově oploceného sběrného místa. Nové sběrné místo bude následně otevřeno: – KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17.00 DO 18.00 HODIN – KAŽDOU SOBOTU OD 9.00 DO 11.00 HODIN Mimo tyto hodiny bude sběrné místo zavřeno. Na sběrné místo můžete nosit VELKOOBJEMNÝ a…
Read more