Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Aktuality

Dotazníkové šetření k přípravě Strategie MAS Zálabí

Vážení členové MAS Zálabí,

v souvislosti s přípravou nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na rozvoj území naší MAS.

V rámci dotazníkového šetření se Vás ptáme, jak se vám žije v našem regionu, a jaké potřeby a problémy v území vnímáte. Cílem je tyty potřeby zmapovat a přenést je do nové Strategie MAS Zálabí pro období 2021-2027. Tento dokument pomůže našemu regionu získávat finanční prostředky z dotačních programů EU.

Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut času.

Zároveň bych chtěla zejména starosty obcí požádat o distribuci tohoto dotazníku do vašich obcí. Určitě by nám pomohlo zveřejnění v aktualitách na vašem webu, facebooku či jiných sociálních sítích.

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci! 

Odkaz na dotazník naleznete zde:
https://forms.gle/UMQvGbT9ghWU1y2g7

S pozdravem a přáním hezkého dne 
Ing. Nikola Bendáková 
Manažer MAS Zálabí, z. s.