Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání 3/2020 dne 8.6.2020

Veřejné zasedání 8.6.2020

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 3/2020, které se koná v pondělí 8.6.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně. Program: 1) Zahájení 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Kontrola usnesení (02/2020) 4) Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2020
5) Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě nájmu nebytových prostor Obecní hospoda p. Šmejkal
6) Pověření k provedení výběrového řízení na nový územní plán obce Volárna
7) Pověření ke spolupráci s pořizovatelem a podání žádosti o pořízení nového územního plánu obce Volárna
8) Výběr dodavatele oken Obecní hospoda
9) Rozpočtové opatření č. (3/2020) 13) Ostatní 14) Diskuse 15) Závěr

Povinnost občanů a zastupitelů bude zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2m.

Dana Bayerová Starostka obce