Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Výsledky jednání vlády 6.04.2021 – přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-omezení-návštěv-věznice-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021

Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021

Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021

Mimořádné-opatření-testování-zaměstnanců-ve-školách

Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách

Dotazníkové šetření k přípravě Strategie MAS Zálabí

Vážení členové MAS Zálabí,

v souvislosti s přípravou nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na rozvoj území naší MAS.

V rámci dotazníkového šetření se Vás ptáme, jak se vám žije v našem regionu, a jaké potřeby a problémy v území vnímáte. Cílem je tyty potřeby zmapovat a přenést je do nové Strategie MAS Zálabí pro období 2021-2027. Tento dokument pomůže našemu regionu získávat finanční prostředky z dotačních programů EU.

Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut času.

Zároveň bych chtěla zejména starosty obcí požádat o distribuci tohoto dotazníku do vašich obcí. Určitě by nám pomohlo zveřejnění v aktualitách na vašem webu, facebooku či jiných sociálních sítích.

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci! 

Odkaz na dotazník naleznete zde:
https://forms.gle/UMQvGbT9ghWU1y2g7

S pozdravem a přáním hezkého dne 
Ing. Nikola Bendáková 
Manažer MAS Zálabí, z. s.