Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Očkování psů

Obec Volárna informuje občany,

že v neděli 12.7.2020 v 10:00 hod proběhne hromadné očkování psů.
Očkování bude u autobusové zastávky.
Očkovat bude MVDr. Jana Máslíková.
Cena očkování:
– Kombinovaná vakcána 250,–Kč
– Pouze vzteklin 120,–Kč
– Čipování 350,–

Poplatky za odvoz odpadu a poplatky ze psa

Upozorňujeme občany,
kdo ještě nezaplatil poplatek za odvoz odpadu a poplatek ze psa, ať tak učiní nejdéle do 30.6.2020. V případě, že poplatek nebude zaplacen, budeme postupovat dle obecné závazné vyhlášky č. 1/2019 a č. 2/2019.

Obecní úřad Volárna
Dana Bayerová
starostka obce

Rybářské závody Bělušice

ČRS MO BĚLUŠICE pořádá dne 20.6.2020
Rybářské závody
Program:
6:00 – 7:00 prezentace
1. Poločas 7:00 – 9:30
2. Poločas 10:00 – 12:30

Hodnocení 1cm – 1 bod.

Chytá se na dva pruty !!!! Jeden prut = jeden návazec !!!!
Srdečně zveme všechny příznivce rybářského sportu.
Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny.
Startovné : Děti a mládež 50,–Kč, Dospělí 150,–Kč

Bezúročná půjčka středočeským živnostníkům

Dobré odpoledne vážené paní starostky, vážení páni starostové,

dovoluji si vám zaslat aktuální informaci a zároveň si vás dovolujeme požádat o sdělení těchto informací vašim živnostníkům.

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje a nesmí být na ohlašovně MU nebo OU.

BEZUROCNA_PUJCKA_A4_tisk