Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Autor: dana

Obec Volárna

Prodej drůbeže

DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel oznamuje občanům, že ve čtvrtek 16.dubna 2020 ve 13:20 hod u zastávky bude prodávat kuřice hnědé, černé a bílé – stáří 19. – 22. týdnů, cena 185,– až 200,–Kč/ks

Rybářské závody Žehuň

EkOKOM – nakládání s odpady

Vážený spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte…
Read more

Zápis dětí to Mateřské školy Jestřábí Lhota

Dokumenty: Podmínky přijetí Přihláška dítěte Žádost o přijetí

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům, že dne 11.4.2020 bude v obci SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A STARÉHO ELEKTRA. Místo odběru: svozový dvůr Čas odběru: 11:15 – 12:00 hod V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů: – Znečistěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd. – Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry…
Read more