Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Archiv autora: dana

Prodej piva – Poděbradský minipivovar

“Poděbradský minipivovar s tradicí od roku 1502. Vaříme Poděbradský zdroj, řemeslné nepasterizované, nefiltrované pivo. Mezi nejtradičnější patří spodně kvašené ležáky 11 a 12. Vaříme také černou 14 a potom svrchně kvašené speciály jako IPA 14 a ALE 12. Veškerá piva jsou vařena v našem minipivovaru v bývalém měšťanském pivovaru Poděbrad.”

Prodej piva bude 26.5.2020 od 15:00 hod u autobusové zastávky.

ořechová álej

Obecní úřad Volárna nabízí občanům, kteří by měli zájem posekat a usušit si trávu na ořechové áleji, aby se přihlásili do 25.5.2020 na OÚ.
Jinak bude tráva ekologicky zlikvidována.

prodej stromků k jarní vysadbě

Firma JUKKA bude prodávat v soboru 23.května v čase 9:45 až 10:15 hod u autobusové zastávky ve Volárně stromky k jarní výsadbě. Všechny sazenice jsou skladovány v řízené chladírně.
Více informací najdete na letácích ve Vašich poštovních schránkách.

Veřejné zasedání 21.5.2020

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
Na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 2/2020, které se koná ve čtvrtek 21.5.2020 od 17:00 hodina v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.
Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola usnesení (01/2020)
4) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
5) Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání
6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
7) Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostot – p. Drahovzalová
8) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Páchová
9) Rozpočtové opatření č. (02/2020)
10) Schválení účetní závěrky za rok 2019
11) Schválení závěrečného účtu za rok 2019
12) DSO projednání závěrečného účtu
13) Ostatní
14) Diskuse
15) Závěr

Veřejné zasedání proběhne veřejně dle paragrafu 93 odst. 3 Zákona o obcích. Povinnost občanů a zastupitelů bude zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2m.

Dana Bayerová
Starostka obce