Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Archiv autora: dana

OČKOVÁNÍ PSŮ

Obec Volárna informuje občany,
že dne 11.7.2021, od 9:30 hod, na autobusové zastávce obce Volárna, proběhne vakcinace psů.
Kompletní vakcinace vč. Vztekliny : 260,–Kč
Pouze vzteklina: 130,– Kč
Čipování : 400,–Kč

Očkování bude provádět MVDr. Jana Máslíková.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Volárna č. 4/2021

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna č. 4/2021, které se koná ve čtvrtek 1.7.2021 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

PROGRAM
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení č. (03/2021)
4. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení, prodloužení vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu s ADRA Development s.r.o.
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. Z-12-6002676/SOBS/001
6. Žádost o spolupráci Domácí hospic Srdce, z.s.
7. Výběr dodavatele modrých popelnic na papír
8. Rozpočtové opatření č. (04/2021)
9. Ostatní
10. Diskuse
11. Závěr