Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Archiv autora: dana

Veřejné zasedání obce Volárna 1_2023

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 1/2023, které se koná ve čtvrtek
5.1.2023 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program:
* Zahájení * Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu * Kontrola usnesení č. 7/2022 * Smlouva č. 1210400966 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
* Ostatní * Diskuse * Závěr

PTAČÍ CHŘIPKA – opatření

Státní veterinární správa z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR
vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od středy 14.12.2022.
Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit
chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí
alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt
chované drůbeže s volně žijícími ptáky.
Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.
Bližší informace najdete na našich webových stránkách obce Volárna.