Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Autor: admin

Obec Volárna

Staročeské máje 2012

Dne 5. 5. 2012 se uskuteční tradiční volárenské staročeské máje. Průvod obcí startuje ve 13.00 hodin. K tanci a poslechu hraje osvědčená kapela Polabanka.

ČSU – životní podmínky 2012

Český statistický úřad Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

Honební společenstvo Ovčáry – valná hromada 2012

Honební společenstvo Ovčáry, se sídlem v ul. Vrchlického 39, Ovčáry, zastoupené honebním starostou panem Bohuslavem Machůrkou, Všem členům honebnÍho společenstva. Pozvánka Na jednání valné hromady honebního společenstva Ovčáry, která se bude konat dne 19. 2. 2012 ve 13.00 hod. v kultumí místnosti Hasičárna, ul Býchorská251 v Ovčárech

Vítání občánků – 2012

Dne 19. 2. 2012 budou na Obecním úřadě přivítáni naši noví občánci. Vítání začíná v 15.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva 26. 1. 2012

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2012), které se koná ve čtvrtek 26. 1. 2011 od 18:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně