Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Autor: admin

Obec Volárna

Dětský karneval 2013

Klub volárenských žen zve všechny děti a jejich rodiče na dětský karneval, který se koná 16. 3. 2013 od 14.00 hodin v Obecní hospodě.

Oznámení o místě a termínu konání volby prezidenta – 2. kolo

Oznámení o místě a termínu konání volby prezidenta – 2. kolo

Žádost o stavební povolení – splašková tlaková kanalizace

Žádost o stavební povolení – kanalizace

Oznámení o místě a konání volby prezidenta

Oznámení o místě a konání volby prezidenta

Zasedání zastupitelstva 20. 12. 2012

Starosta obce Volárna Vás srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2012), které se koná ve čtvrtek 20. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně