Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Archiv autora: admin

Kurz snižování nadváhy

Kurz snižování nadváhy.

Hubněte zdravě a natrvalo!

 Nejste spokojeni se svou postavou?

Chcete zhubnout a nevíte jak?

Nabízíme Vám kurz snižování nadváhy a změny životního stylu metodikou společnosti STOB-hodina cvičení a hodina teorie změny životního stylu.

Přijďte mezi nás!

Těší se na Vás Renata Hůlová a Pavla Drahovzalová

 

Místo konání: Zasedací místnost na OÚ Volárna
Termín zahájení: 4.4.2012 v 18.00 hod
Počet účastníků: maximálně 10
Délka trvání: 10 týdnů
Co s sebou: sportovní oblečení,podložku,pití a dobrou náladu
Cena kurzu: 1 000Kč
Podrobnější informace a přihlášení do kurzu na telefonu 606 149 248 (R.Hůlová).

Poplatky 2012

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad ve Volárně sděluje, že místní poplatky na rok 2012 (poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psa) je možno hradit na pokladně OÚ ve Volárně každé pondělí 8 – 13 a 15 – 20 hodin a každý čtvrtek 8 – 13 a 15 – 17 hod nebo bezhotovostně na účet obce č. 8728151/0100.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2012:

         činí 450 Kč/trvale žijící osobu/rok

         činí 450 Kč/rekreační objekt/rok

 

Poplatek je řešen dle Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 2/2010. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2012 / ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.3.2012 a do 30.6.2012. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více členů domácnosti, je variabilním symbolem číslo popisné.

Poplatek za psa na rok 2012:

         činí za prvního psa 50 Kč/ rok

         činí za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč/ rok

 

Poplatek je řešen dle Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 1/2011. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2012. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více psů ještě uveďte číslo popisné.