Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Archiv autora: admin

Poplatky 2013

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad ve Volárně sděluje, že místní poplatky na rok 2013 (poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psa) je možno hradit na pokladně OÚ ve Volárně každé pondělí 7 – 13 a 15 – 20 hodin, středu 7 – 13 a 15 – 17 hodin  a každý čtvrtek 7 – 13 a 15 – 18 hod nebo bezhotovostně na účet obce č. 8728151/0100.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2013:

         činí 450 Kč/trvale žijící osobu/rok

         činí 450 Kč/rekreační objekt/rok

 

Poplatek je řešen dle Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 2/2010. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2013 / ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.3.2013 a do 30.6.2013. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více členů domácnosti, je variabilním symbolem číslo popisné.

Poplatek za psa na rok 2013:

         činí za prvního psa 50 Kč/ rok

         činí za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč/ rok

 

Poplatek je řešen dle Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 1/2011. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2013. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více psů ještě uveďte číslo popisné.

Rezignace zastupitele – Zbyněk Orban

Vážení spoluobčané,

dovolte mi oznámit, že jsem se rozhodl ukončit svou činnost jako zastupitel obce Volárna a rezignovat na tento post ke dni 18. 2. 2013 předáním písemné rezignace starostovi obce. Mým důvodem je nesouhlasný postoj se způsobem vedení zastupitelstva obce a mé nenadálé pracovní vytížení.

Děkuji vám všem za vaše hlasy a podporu v komunálních volbách v roce 2010.

Přeji svému nástupci mnoho úspěchů při jeho práci pro naši obec.

Zbyněk Orban