Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rybářský spolek Volárna

Obec Volárna

Rybářský spolek Volárna

Rybářský spolek Volárna
zve všechny své členy na “VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ”.
které se koná v Obecní hospodě Volárna,
v pátek 5.4.2024 od 17:00 hod.
Po ukončení zasedání proběhne výdej povolenek na rok 2024.