Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu „Mikroregionu POLABSKÝ LUH“ na roky 2025 – 2026

Obec Volárna

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu „Mikroregionu POLABSKÝ LUH“ na roky 2025 – 2026

Návrh rozpočt.výhledu Mikroregionu Polabský luh na roky 2025-2026-PD-25.3.2024

Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabský luh na rok 2024-PD-25.3.2024