Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva obce Volárna 03/2024

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva obce Volárna 03/2024

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2024), které se koná v pondělí 25. 3. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1.  Zahájení.
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  3. Kontrola usnesení č. (02/2024)
  4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.10.2023 (masáže).
  5. Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu pozemků k nepodnikatelskému užívání (Balaton).
  6. Dodatek č. DS/019/05030871/22500777/001/11 ke smlouvě č.S/05030536/22500777/001/11 o sběru, přepravě a odstraňování odpadu.
  7. Rozpočtové opatření č. 3/2024
  8. Ostatní
  9. Diskuse
  10. Závěr.

Program