Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání 25.3.2024

Obec Volárna

Veřejné zasedání 25.3.2024

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 3/2024,
které se koná v pondělí 25.3.2024od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.

Program:
* Zahájení. * Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. * Kontrola usnesení č. (02/2024). * Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.10.2023 (masáže). * Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu pozemků k nepodnikatelskému užívání (Balaton). * Dodatek č. DS/019/05030871/22500777/001/11 ke smlouvě č. S/05030536/
22500777/001/11 o sběr, přepravě a odstraňování odpadu.
* Rozpočtové opatření č. 3/2024. * Ostatní * Diskuse * Závěr.