Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

DEN ZEMĚ

Obec Volárna

DEN ZEMĚ

Obecní úřad Volárna pořádá
v sobotu 6.4. akci “UKLIĎME VOLÁRNU”.
Sraz v 9:00 hod u autobusové zastávky.
Pracovní rukavice s sebou.