Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání 19.2.2024 od 18:00 hod

Obec Volárna

Veřejné zasedání 19.2.2024 od 18:00 hod

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2024), které se koná v pondělí 19. 2. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1.  Zahájení.
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 3. Kontrola usnesení č. (01/2024)
 4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Jestřábí Lhota.
 5. Obecně závazná vyhláška Obce Volárna, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
 6. Žádost o finanční podporu, Handicap Centrum Srdce o.p.s. Chotěšice
 7. Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova – akce Workoutové hřiště Volárna.
 8. Žádost o spolupráci a finanční podporu – Domácí hospic Srdcem, z.ú. Kolín.
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2024
 10. Ostatní
 11. Diskuse
 12. Závěr.

Program