Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Mimořádné svozy BIO odpadu

Obec Volárna

Mimořádné svozy BIO odpadu

Obecní úřad Volárna oznamuje občanům,
že se budou konat dva mimořádné svozy BIOodpadu.
Svozy proběhnou ve čtvrtek 14.3. a 28.3.