Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání podnělí 29.1.2024

Obec Volárna

Veřejné zasedání podnělí 29.1.2024

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2024), které se koná v pondělí 29. 1. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1.  Zahájení.
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  3. Kontrola usnesení č. (09/2023)
  4. Vydání ÚP Volárna.
  5. Obecně závazná vyhláška Obce Volárna, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.
  6. Ostatní
  7. Diskuse
  8. Závěr.
Program