Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Poplatky 2024 za komunální odpad a psa

Obec Volárna

Poplatky 2024 za komunální odpad a psa

Na rok 2024 byly schváleny poplatky komunálního odpadu a poplatky za psa v této výši:

Poplatek za odpady je 650,–Kč/občan

Poplatek za jednoho psa je 200,–Kč /pes

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,–Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let je 100,–Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let je 100,–Kč

Platbu lze provést převodem na účet Obecního úřadu, případně využít Platební portál Středočeského kraje.

Platbu je možné provést také přímo na OÚ.

V případě bezhotovostní platby si prosím následně vyzvedněte platnou známku na popelnici pro rok 2024 na OÚ.