Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Cena vodného a stočného na rok 2024

Obec Volárna

Cena vodného a stočného na rok 2024

Cena vodného pro rok 2024 je 46,87Kč/m3 bez DPH tj. 52,49 Kč/m3 vč. DPH

Cena stočného pro rok 2024 je 56,57 Kč/m3 bez DPH tj. 63,36 Kč/m3 vč. DPH