Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Informace k novému železničnímu jízdnímu řádu pro období 10. 12. 2023 – 14. 12. 2024

Obec Volárna

Informace k novému železničnímu jízdnímu řádu pro období 10. 12. 2023 – 14. 12. 2024

05071-23_Informace obcím k novému JŘ pro období 2024